BETALINGSPROCEDURE

G. Borgesiusplein 19 6821 JA Arnhem info@mtbclinic.nl 06 52477335

K.v.K. Arnhem 09159808 BTW nr: 1124.78.219.B.01

page1image2576 page1image2736 page1image2896 page1image3056

BETALINGSPROCEDURE EN GARANTIEREGELING

Achtergrond
MBTCLINIC.NL heeft een garantieregeling voor de Deelnemers, zodat zij in geval van faillissement van MBTCLINIC.NL de door hen betaalde reissom terugkrijgen. Deze regeling geldt voor alle pakketreizen (behalve losse accommodaties). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan MTBCLINIC.NL maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank erkende betaaldienstverlener. In geval van faillissement van MBTCLINIC.NL valt uw reissom niet in de failliete boedel, maar wordt het geld door Certo Escrow via de Stichting Take Over aan u terugbetaald. MBTCLINIC.NL. ontvangt als gevolg van deze garantieregeling de door u betaalde reissom eerst na afloop van de reis. Als u van de reis heeft genoten waarvoor u heeft betaald.

Uw boeking en procedure
Nadat u van MTBCLINIC.NL een boekingsbevestiging en factuur heeft ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Let op

 • Wij gebruiken voor alle mail-correspondentie hetzelfde adres, dit is het adres waarop u onderhavige

  mail ontvangt.

 • Het volledige bedrag dient voor vertrek op de rekening te staan van SDCE (Stichting Derdengelden

  Certo Escrow). Indien hieraan niet is voldaan, behoudt MTBCLINIC.NL zich het recht voor om de

  geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen van de Reisvoorwaarden gelden.

 • Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo-Escrow, dit is van belang voor een goede

  betalingsprocedure.

 • In geval van faillissement van MBTCLINIC.NL zal u maximaal de door u betaalde reissom ontvangen.

  Tot slot
  Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij u graag financiële zekerheid bieden. Op deze manier kan dat. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op. Kijk ook op www.sto-reisgarantie.nl en www.certo-escrow.com

page1image25136 page1image25296 page1image25456 page1image25616 page1image25776 page1image25936 page1image26096 page1image26256