Reisvoorwaarden

G. Borgesiusplein 19 6821 JA Arnhem info@mtbclinic.nl 06 52477335

K.v.K. Arnhem 09159808 BTW nr: 1124.78.219.B.01

page1image2528

REISVOORWAARDEN

1. Partijen
MBTCLINIC.NL: Organisator van mountainbike activiteiten, gevestigd te Arnhem.
Deelnemer: Degene wiens gegevens worden vermeld op het inschrijfformulier, wederpartij van MBTCLINIC.NL. Hij of zij participeert in de reis die door MBTCLINIC.NL wordt georganiseerd.

2. Toepasselijkheid
Deze Reisvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de Deelnemer en MBTCLINIC.NL met betrekking tot alle reizen die door MBTCLINIC.NL worden georganiseerd.

Deze Reisvoorwaarden gelden als aanvullend op de Deelnemingsvoorwaarden die voor alle activiteiten (inclusief reizen) van MBTCLINIC.NL gelden. In geval van tegenstijdigheid prevaleren de bepalingen van de Reisvoorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst
Met de digitale toezending van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen de Deelnemer en MBTCLINIC.NL met betrekking tot de reis waaraan de Deelnemer wenst deel te nemen.

De Deelnemer gaat akkoord met de Reisvoorwaarden en de Deelnemingsvoorwaarden.

4. Betaling
Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 30% van de totale reissom. Het restant van de reissom moet uiterlijk 30 dagen voor de reisdag worden voldaan. De betalingen worden gedaan aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. De betreffende gegevens en een uitleg over de betaling (Betalingsprocedure en garantieregeling) ontvangt de Deelnemer bij de boekingsbevestiging. Betaling van de totale reissom ineens is ook mogelijk. Indien de overeenkomst binnen 30 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct de gehele reissom worden voldaan.
Indien de volledige betaling niet tijdig wordt ontvangen behoudt MTBCLINIC.NL zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen waarbij annuleringskosten van toepassing zijn.

5. Annuleringskosten
Annuleren dient schriftelijk te geschieden waarbij de volgende annuleringskosten in acht genomen moeten worden. – tot 60 dagen voor vertrek: 15% van de reissom
– vanaf 60 dagen t/m 31 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom
– vanaf 30 dagen t/m 16 dagen voor vertrek: 60 % van de reissom
– vanaf 15 dagen t/m 1 dag voor vertrek: 90% van de reissom
Bij het annuleren van een overeenkomst door een of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, kunnen de overblijvende reizigers in de accommodatie blijven maar zullen zij de reissom voor de gehele accommodatie moeten betalen.
In het geval dat MTBCLINIC.NL de reis moet annuleren of als er onvoldoende Deelnemers zijn voor de gekozen periode zoals vermeld in de publicatie, ontvang de Deelnemer daarover uiterlijk 14 dagen voor vertrek bericht. De Deelnemer heeft de mogelijkheid de inschrijving naar een andere periode te verplaatsen. Lukt dit niet dan zal MTBCLINIC.NL de betaalde reissom per omgaande terugstorten.

6. Wijzigingen in de boeking
MBTCLINIC.NL zal wijzigingen indien dit mogelijk is zo goed mogelijk verzorgen. Er kunnen wijzigingskosten van toepassing zijn. Wanneer MBTCLINIC.NL niet in staat is aan de wijzigingen te voldoen behoudt zij zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen.

7. Verblijf
Alle arrangementen zijn gebaseerd op een verblijf in tweepersoons kamers met ieder een eigen badkamer en toilet. Tenzij anders is overeengekomen.

8. Speciale verzoeken / bijzonderheden
Speciale wensen, diëten, medische of lichamelijke beperkingen dienen schriftelijk voor aanvang van de vakantie te worden gemeld.

9. Shuttle service en lokaal transport
Lokaal transport wordt aangeboden als een extra service. Deelnemers reizen op eigen risico in MTBCLINIC.NL voertuigen. Luchthaven transfer shuttles worden aangeboden rond de meest gangbare aankomst- en vertrek tijden. Voor Deelnemers die buiten deze tijden reizen kunnen wachttijden of extra transportkosten van toepassing zijn.

10. Verzekering
De Deelnemer dient zich te verzekeren voor medische kosten, aansprakelijkheid en repatriëring waarbij mountainbiken als activiteit is gedekt.

11. Reisdocumenten
De Deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten

12. Overige bepalingen
In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal MBTCLINIC.NL één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.

page2image17824 page2image17984 page2image18144 page2image18304 page2image18464 page2image18624 page2image18784