1. Huurder is aansprakelijk voor schade van de gehuurde mountainbike en vergoedt tegen inkoopprijs zowel de reparatiekosten als de kosten voor noodzakelijke vervanging van kapotte onderdelen aan de verhuurder.
  2. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de mountainbike.
  3. Huurder is aansprakelijk voor de schade die huurder aan derden toebrengt, tenzij huurder aan kan tonen dat de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de gehuurde mountainbike.
  4. De gehuurde mountainbikes mogen niet in eigen aanhanger worden vervoerd.